cropped-licey-logo.png

Умови Вступу

До уваги майбутніх ліцеїстів та їх батьків !

Золочівський ліцей Золочівської міської ради оголошує прийом на навчання у 2023-2024 н.р.

У вересні ліцей гостинно відчинить свої двері і радо зустріне охочих навчатись у нашому закладі.

Структура ліцею: 8 – 9 класи з поглибленим вивченням української/англійської мови та інформатики; старша школа – 10 – 11 профільні класи.

Заяви пропонуємо подавати дистанційно, через онлайн форму: https://forms.gle/XHf24jVSxbj8tCYC7.

З умовами вступу і навчання просимо ознайомитися на сайті ліцею.

Додаткову інформацію можна отримати у

телефонному режимі: 0672996333, 0678928580.

1.

Загальні положення

1.1. Прийом дітей до 10 класу здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Прийом учнів до 8 та 9-го класів відбувається без конкурсу на підставі заяви батьків згідно “Інструкції про порядок конкурсного прийому учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл” затвердженої МОН України від 19 червня 2003 р. № 389 п.1.1 та табеля успішності.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею та на офіційному сайті. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби інформації, соціальні мережі тощо.

2.2. До 2 червня в приміщенні ліцею та на офіційному сайті оприлюднюється перелік питань (зразки тестових завдань тощо) з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного випробування проводяться  (як правило) до 2 липня. За наявності додаткових місць допускається додаткове приймання до 20 серпня поточного року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, що подається на ім’я директора ліцею, табеля успішності або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.7. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.8. Переможці І,ІІ турів Всесоюзних предметних олімпіад приймаються без конкурсних випробувань на підставі зазначених у п. 2.6. документів.

2.9. В умовах воєнного стану прийом документів оранізовується у будь-який спосіб (за вибором заявника) – нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв”язку.

2.

3.

Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до І курсу (що відповідає 10 класу старшої школи), проводяться з української  або англійської мови та математики у письмовій формі. В умовах воєнного стану – з використанням цифрових технологій.

3.2. Матеріали для конкурсного випробування, зміст якого відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором ліцею.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває голова предметної комісії у присутності її членів і вступників в день випробування. 

3.4. Після закінчення випробування  роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.5. Конкурсні вступні роботи учасників зберігаються у навчальному закладі протягом року.

3.6. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів, які зберігаються в тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.

3.7. Результати випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення.

3.8. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів ліцею, проводяться, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.9. Учні-вступники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.10. Переможці та призери І та ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від конкурсного випробування.

3.11. Учні, які хворіли під час проведення випробувань, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних випробуваннях.

3.12. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подають такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка профілактичних щеплень, 4 фотографії розміром 3х4 см, копія ідентифікаційного коду.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання апеляційною комісією.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою.

4.

5.

Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею покладається на відповідний орган управління освітою.

Документи необхідні для вступу

1.Особова справа (свідоцтво 9 кл.), табель успішності.

2.Карта щеплень (ф-63).

3.Фотографії 4 шт. (р. 3х4)

4. Ідентифікаційний код.

5.Копія свідоцтва про народження

6.Файл для документів